Dobrostan zwierząt

Jakość etyczna i zrównoważona

Dobrostan zwierząt, zarówno fizyczny, jak i psychiczny, jest niezbędną przesłanką zrównoważonego systemu i wysokiej jakości łańcucha dostaw. Pierwszy raport na temat dobrostanu zwierząt, Raport Brambella, pochodzi z 1965 roku i podaje pięć podstawowych wolności, z których zwierzęta muszą mieć możliwość korzystania.

Swobody te, uznane przez społeczność naukową, zostały wdrożone w prawodawstwie europejskim, które narzuca zasady strukturalne i zasady zarządzania, których muszą przestrzegać gospodarstwa rolne.

Salumificio Pavarotti na pierwszym miejscu stawia ścisłe przestrzeganie przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt i na tej podstawie wybiera swoich dostawców. Ponieważ tylko inwestując w etyczny i zrównoważony łańcuch dostaw, możemy mieć pewność, że zawsze będziemy tworzyć produkty doskonałej jakości!

1

1

Wolność od głodu i pragnienia

z łatwym dostępem do świeżej wody i dietą zapewniającą pełne zdrowie;

2

2

Wolność od dyskomfortu

w odpowiednim środowisku życia, obejmującym schronienie i wygodne miejsca do odpoczynku;

3

3

Wolność od bólu, urazów i chorób

poprzez profilaktykę oraz szybką diagnostykę i leczenie;

4

4

Wolność wyrażania zachowań normalnych dla własnego gatunku

w wystarczającej przestrzeni z odpowiednimi udogodnieniami i w towarzystwie innych zwierząt tego samego gatunku;

5

5

Wolność od strachu i udręki

zapewnienie warunków i leczenia pozwalających uniknąć cierpień psychicznych.